Be My Blockchain Project

[สรุปสั้นๆ ในย่อหน้าเดียว สำหรับคนมีเวลาน้อย เราจะกู้เงินมาลงทุน DeFi โดยจะโชว์ขั้นตอน รายละเอียดต่างๆ เริ่มตั้งแต่เริ่มกู้จน แปลงเป็น cryptocurrency , stake ,เก็บ reward ,unstake, จ่ายเงินกู้, แสดงเครื่องมือ , อธิบายแนวคิด การเลือก farm และรายละเอียดต่างๆ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ในการลงทุน Yield farming โดยต้องซื้อ reach เพื่อใช้แลกเนื้อหาแต่ละเนื้อหา ซื้อก่อน ได้ราคาถูกกว่าซื้อทีหลัง เนื้อหาตอบไม่ได้ว่าจบเมื่อไร เพราะโลก DeFi เปลี่ยนไปทุกวัน ด้านล่างคือรายละเอียด]

เว็บแรกที่จะโชว์ Reality การลงทุน DeFi (Decentralized Financial) แบบต่อเนื่องด้วยเงินจริงๆ แสดงจริงๆทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การกู้เงิน (และเงินส่วนตัวอีกก้อนหนึ่ง) เพื่อเอามาลงทุนใน DeFi โดยเฉพาะ เปรียบเสมือนการกู้เงินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจ โดยที่คุณสามารถเลือกจ่ายเพื่อซื้อเนื้อหาที่ต้องการได้ด้วยตัวคุณเอง (on demand) และเป็นการร่วมสร้างสังคมไปพร้อมกัน เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่จะกลับคืนสู่สังคมผ่านทางมูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆ

เป้าหมาย

 • แสดงเนื้อหา ประสบการณ์​การลงทุนให้ดู และแนวคิดที่ได้ take action ลงไป ไม่ได้สอนให้ลงทุน เน้นว่าไม่ได้สอนให้ลงทุนรวมทั้งไม่ได้เป็นการแนะนำ หรือ ชี้ชวนให้ลงทุนใดๆทั้งสิ้น
 • เป้าหมายที่วางเอาไว้คือต้องทำกำไรให้ได้มากที่สุด หลังหักต้นทุนต่างๆ โดยพยายามลดความเสี่ยงลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และจะอธิบายความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนให้เข้าใจด้วย
 • วิธีการลดความเสี่ยงในแง่มุมต่างๆ จากเครื่องมือต่างๆ
 • เนื้อหาที่เขียน เขียนมาจากประสบการณ์​ที่จะเจอของจริงในแต่ละวัน เหมือนการติดตาม reality ซึ่งอาจจะสำเร็จหรือล้มเหลวได้ในท้ายที่สุด แต่ว่านั่นคือความเป็นจริง ของตลาด และสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะโลกของ DeFi มีความเปลี่ยนแปลงในทุกๆวัน ซึ่งเป้าหมาย คือ ต้องกำไร ดังนั้น ในทุกๆเหตุการณ์ จะต้องมีการคิด เพื่อแก้เกม หรือปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องไปตามสถานการณ์ตามวันนั้นๆ
 • เงินทุนที่จะเอามาลงให้ดูเป็นเงินทุนที่กู้มาจริงหนึ่งก้อน และเป็นเงินที่จำลองเหมือนกู้มาอีกหนึ่งก้อนเพื่อใช้ในกลยุทธ์​ที่แตกต่างกันจำนวนเท่าๆกัน และจะแสดงให้ดู เพื่อเปรียบเทียบกัน
 • จะพยายามแสดงขั้นตอนต่างๆเพื่อให้เห็นภาพ ว่าทำอะไร กับที่ไหน ทำอย่างไร เพื่ออะไร คิดอย่างไร
 • มีการสรุปผลอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่วันที่ได้เงินกู้มา จนเก็บ reward ขายและการบันทึกบัญชีในแต่ละวัน
 • แสดงเครื่องมือต่างๆที่ใช้งานจริง สามารถ copy ไปใช้งานต่อได้ถ้าต้องการ
 • จะมีการ update port วันละครั้งเท่านั้น เพื่อให้ยังสามารถทำงานประจำ หรือ ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ให้มองว่านี่คือการลงทุนแบบทางเลือกเท่านั้น
 • มี telegram ลับเพื่อให้เข้ามาพูดคุยกัน
 • ถ้าคิดค่าเสียเวลา และแรงงาน ก็มั่นใจได้ว่าไม่มีกำไร แต่ก็ทำ เพื่อให้เป็นพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้อง ที่จะใช้อ้างอิงได้ไปในอนาคต ถ้าคนไทยสามารถเรียนรู้ แล้วไปเอาเงินจากตลาดโลกกลับมาดูแลตัวเอง และ ครอบครัวตัวเองได้ เมื่อรวมเข้ากับ มี mindset ที่ถูกต้องในการลงทุน จะทำให้สามารถสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองได้ในระยะยาว ตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจอยู่ เพราะไม่ว่าอย่างไร โลกทุนนิยม และการลงทุน ก็ไม่หายไปในชั่วอายุเราอย่างแน่นอน

เราจะทำอะไรกันที่นี่

mile stone คร่าวๆ จะมีประมาณนี้ (อาจจะไม่เป๊ะตามนี้)

สัปดาห์แรก

 • รายละเอียดการกู้เงิน เงินที่ได้ ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย
 • แปลงเงินบาทที่กู้มาให้เป็น cryptocurrency
 • การโอนระหว่าง exchange
 • การใช้งานกระเป๋า Metamask
 • การเลือก farm DeFi
 • การฟาร์ม DeFi

สัปดาห์ที่ 2

 • การเก็บ reward ไปขาย
 • การเพิ่มมูลค่าให้ reward ที่เก็บมาได้
 • ใช้งาน Farm Optimizer

สัปดาห์ที่ 4

 • การ unstake
 • กระบวนการแปลงทุนกลับเป็นเงิน เพื่อจ่ายดอกเงินกู้

และเรื่องอื่นๆดังนี้

 • เล่าประสบการณ์จริง ตั้งแต่เงินบาท จนสามารถเข้าไป stake ที่ pancakeswap ได้ (อาจจะมีที่อื่นๆในอนาคต) รวมไปถึงการเก็บ reward เพื่อขาย การเพิ่มกำไรจาก reward การถอน pool
 • สร้างสถานการณ์เหมือนการ ขยายธุรกิจ ที่เริ่มต้นด้วยการกู้เงินมาลงทุนในธุรกิจ (ลงทุน DeFi) ดังนั้น จึงต้องบริหารธุรกิจนี้ให้อยู่รอดให้ได้ และต้องได้กำไรด้วย โดยเข้ามาตรวจสอบวันละครั้งหรือสองครั้งถ้าจำเป็นเท่านั้น
 • อธิบายเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้งาน และเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ จะเป็นหลักๆ ที่ต้องใช้ และเครื่องมือประกอบเสริมที่ทำหน้าที่สนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่างๆ
 • ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง DeFi, Blockchain, Crypto Currency
 • การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ เพราะว่าโลก DeFi มีความไม่แน่นอนสูง และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ก็พร้อมจะเปลี่ยนไปมาตลอดเวลา เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพลิกไปมาได้ในเวลาไม่กี่นาที
 • ความต่อเนื่องในการติดตามการลงทุน (วันละครั้ง)
 • การสร้าง และ จดบันทึก portfolio ในการลงทุน (มีตัวอย่างที่ simple และใช้งานจริง สามารถนำไปใช้ได้)
 • แนวคิดการบริการจัดการเงินลงทุน (Money Management)
 • การดูผลตอบแทน และ pair ที่เราจะลงทุน รวมทั้งอธิบายองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตัวอย่างการลงทุนจริง โดยใช้ port จริงๆ และ ผลลัพท์จริงที่เกิดขึ้น
 • mindset การลงทุน ที่ควรมี เพราะการลงทุน คือการลงทุนระยะยาวตลอดทั้งชีวิต ถ้าเราได้กำไรไม่ต้องมาก แต่ได้ไปยาวๆตลอดทั้งชีวิต ที่เหมาะสมกับความเสี่ยง รักษาเงินต้น นั่นจะทำให้ชนะในระยะยาวอย่างแน่นอน
 • แนวคิด การวางแผน ตั้งเป้า เพื่อเกษียณ เราทำงานหาเงิน ก็ควรมีเป้าหมาย มีระยะเวลา มีจำนวนเงินที่กำหนดอย่างชัดเจน แต่ว่าแค่ไหนจะพอล่ะ? เดี๋ยวจะแนะนำให้คิด พร้อมเครื่องมือ เพื่อจะได้เป็นเป้าหมายของตัวเอง

เราจะไม่ทำอะไรกันที่นี่

เพื่อให้เข้าใจตรงกัน หากคุณคาดหวังสิ่งนี้อยู่ เราจะไม่มีให้อย่างแน่นอน

 • สอน trade, เทคนิคการ trade, การอ่าน graph หรือความรู้ที่ใช้เพื่อการซื้อขายเก็งกำไรเหรียญ
 • สอนการลงทุน cryptocurrency
  เราเพียงบอกเล่าเรื่องราว ความคิด แนวคิด สิ่งที่เราลงมือทำ และผลลัพท์ที่ปรากฏออกมาจริงๆ
 • real time monitoring เพื่อการติดตาม port ตลอดเวลา
  เราอยากให้เห็นว่า มันเป็นทางเลือกในการลงทุน ใช่ เราจะติดตามการลงทุนของเราต่อเนื่อง แต่ว่า ความต่อเนื่องเรานั้น ใช้เวลาวันละครั้งก็มากเพียงพอ เวลาที่เหลือ เอาไปใช้ชีวิตอย่างอื่น หรือทำอย่างอื่นที่อยากทำ
 • ข่าวสารในโลก Crypto , Blockchain
  ปัจจุบันมีเว็บที่ลงข่าวเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว เราจะไม่นำเสนอซ้ำ
 • ทำไงให้รวยระยะสั้น สามวัน โตสองเท่า กำไรห้าเท่า
 • ใบ้หวย แนะนำ farm ใหม่ , คู่ไหนดี
  เราจะแสดง คู่ที่ลง และ farm ที่มั่นใจ หรือ ผ่านการพิจารณาด้านต่างๆมาก่อนแล้วเท่านั้น พร้อมทั้งเหตุผล ว่าทำไมถึงเลือกการลงทุนในจุดนั้น จะได้เข้าใจแนวคิด
 • ช่วยบริหาร port, ระดมทุน เพื่อไปลงทุน
  มีคนขอให้ทำเยอะ แต่ก็ปฏิเสธตลอด (จะได้ไม่ต้องถามกันอีก) ถ้าทุกคนจับปลาเองได้เป็น ก็ไม่ต้องพึ่งพาให้คนอื่นจับปลาให้อีกต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สำหรับคนติดตาม

 • ได้อ่านเท่าที่ตัวเองสนใจ (content on demand)
 • เรียนรู้จากประสบการณ์​คนอื่น เงินคนอื่น (ผมเอง)
 • ติดตามผลลัพท์ การกู้มาลงทุน (เหมือนการลงทุนในธุรกิจ แต่มันคือ DeFi) แบบเน้นความเสี่ยงต่ำๆหน่อย สุดท้ายจะกำไรมั้ย เพราะดอกเบี้ยค่อนข้างสูง (อยู่ระหว่างการเลือก ว่าจะผ่อนด้วยระยะเวลาสั้นหรือนานแค่ไหน ตอนนี้มีตัวเลือก 9, 12, 36 เดือน)
 • เพื่อให้เห็นว่า เพียงแค่อัพเดทวันละครั้งก็เพียงพอสำหรับการลงทุนทางเลือกแบบนี้ ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ
 • เรียนรู้ประสบการณ์​ลงทุนใน DeFi เริ่มตั้งแต่การแลกเงินบาท ไปจนถึง farm ได้ทุกขั้นตอน (รวมตอนถอนกลับมาเป็นเงินบาทด้วยนะ หลายคนถามถึง)
 • การวางแผนการลงทุน การปรับแผนการลงทุนตามหน้างานจริง ข้อสรุปจากการแผนที่วางเอาไว้
 • mindset ที่ถูกต้องของการลงทุนใน DeFi เพื่อไปประยุกต์ใช้ ในการลงทุนของตัวเอง ซึ่งถ้าเข้าใจแล้ว สามารถลงทุนได้ทั้งตลาด crypto currency ตลาดหุ้น forex
 • เข้าใจปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดการลงทุน เหตุผลของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา DeFi เป็นตลาดที่มีอะไรใหม่
 • ประโยชน์อื่นๆ จากหัวข้อบนๆ (จะได้ไม่ต้องอธิบายซ้ำอีก)

การติดตามเพื่ออ่านเนื้อหา

 • แต่ละเนื้อหา จะต้องแลกด้วย reach 0 – 10 reach ต่อเนื้อหา เพื่อสิทธ์ในการอ่านเนื้อหานั้นๆ (โดยปกติจะใช้ประมาณ 6 reach ต่อ 1 เนื้อหา)​ ความตั้งใจ จะมีไม่เกิน 7 บทความต่อสัปดาห์ (เพราะเขียนไม่ทัน) แต่ช่วงแรก อาจจะมีเยอะหน่อย เพราะขั้นตอนค่อนข้างเยอะ
 • ตอบไม่ได้ ว่าต้องซื้อเยอะแค่ไหน เพราะนี่จะเป็นเนื้อหาที่อาจจะไม่มีจุดจบ เนื่องจากตลาด DeFi เปลี่ยนแปลงทุกวัน และที่สำคัญ package เงินกู้ก็ต้องผ่อนอย่างน้อย 9 เดือน (ตอนนี้ มีแนวโน้มว่าจะเลือกผ่อน 36 เดือน ด้วยเหตุผลที่จะอธิบายเอาไว้ในเนื้อหาอีกครั้ง ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้จากการ simulate ออกมาแล้วด้วย) และด้วยโลก DeFi มีอะไรมาใหม่ตลอด ถ้าเราขยับไปตามตลาดไปเรื่อยๆ มันจะไม่มีวันจบเลย
 • เมื่อแลกด้วย reach แล้วจะสามารถอ่านเนื้อหานั้นได้ตลอดไป แม้ว่ามีการอัพเดทเนื้อหาภายหลังก็ตาม
 • reach หมดซื้อเพิ่มทีหลังได้ (ราคาก็จะแพงขึ้น ตามวันเวลาที่เปลี่ยนไป)
 • รับโอน หรือโอน reach ให้คนอื่นเป็นของขวัญได้ (โอนกันเองผ่านระบบ)
 • แนะนำให้มี telegram application เพราะว่าโลก blockchain เค้าใช้ telegram กันเป็นเครื่องมือสื่อสารหลัก

ซื้อ reach

อ่านรายละเอียด การซื้อ reach เพื่อการอ่านเนื้อหาได้ที่นี่