โอน Cryptocurrency เข้า Metamask เพื่อเตรียมฟาร์ม

ก่อนที่เราจะเริ่ม Farm เราต้องมีกระเป๋าที่ใช้ติดต่อกับ Blockchain network ตรงๆได้ก่อน ซึ่งเราจะใช้ Metamake Wallet ถ้ายังไม่มีต้อง ติดตั้ง Metamask พร้อมทั้ง Add BSC Network ให้กับ Metamask ก่อนแล้วเท่านั้น จากนี้เราจะโอน Cryptocurrency ออกมาจาก Binance เพื่อมาเก็บไว้ใน Metamask เพื่อมุ่งหน้าสู่การฟาร์มต่อไป

วิธี Copy address ของ Metamask

การโอน Cryptocurrency ออกจาก Binance

มาถึงจุดนี้แล้วเส้นทางการเงินของเราจะเป็นแบบนี้แล้วครับ

เงินกู้ > โอน > zipmex > ซื้อ USDT > โอน USDT (ERC20) > binance (ERC20) > Buy Crypto > โอน BNB และ ALICE (BEP20/BSC network) > Metamask (BEP20/BSC Network)

ในหน้า Wallet ให้กด Withdraw (ได้ทีละเหรียญ)

--------------------------------------------------------------

เนื้อหาพิเศษ ต้องแลกด้วย Reach เท่านั้น

เนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อหาพิเศษ จะต้องใช้ reach ในการเข้าอ่านเนื้อหาจุดนี้ เมื่อแลกด้วย reach แล้วจะสามารถอ่านเนื้อหาที่ซ่อนอยู่เพิ่มเติมได้ หากมี reach แล้วกรุณา login ก่อน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง Reach

ถึงตอนนี้แล้วในกระเป๋าของ Metamask เราก็มีเหรียญทั้ง 2 เหรียญพร้อมที่จะทำการฟาร์มแล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มฟาร์มกันจริงๆสักที