swap stable coin ที่ rate ดี ค่าธรรมเนียมต่ำที่สุด

ปกติถ้าเอาตามความสะดวก เรามักจะ swap ผ่านทาง pancakeswap เลย ซึ่งจะประหยัดเวลาได้มาก แต่ว่าเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 0.3% ซึ่งถือว่าเยอะมากพอสมควร โดยเฉพาะ ถ้าเราเทียบกับ exchange ไทย ยังเก็บเราเพียง 0.25% เท่านั้น หรือเทียบ Binance ที่เริ่มต้น 0.1% เท่าน้ัน เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีความแตกต่างเรื่อง rate อีก เพราะว่า DEX (Decentralize Exchange) แบบ AMM นั้น rate จะมีการเปลี่ยนแปลงได้จาก IL และ slippage ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

แต่ว่าวันนี้ปัญหาเหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะใน BSC network นั่นคือการที่เราสามารถแลกเปลี่ยนได้กับ service ใหม่ ที่พึ่งเปิดบริการไม่นาน และ Rate ดีมากด้วย

เทียบกับ Pancake

ผมลองทดสอบจะแลกกับ Pancakeswap ได้ผลดังนี้ จะเห็นว่า หายไป 6.46 USDC

แต่เมื่อไปทดสอบกับ platform ที่ผมกำลังแนะนำ จะได้สัดส่วนห่างกันเพียง 0.26 USDC เท่านั้น (ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมไปด้วยแล้ว

เนื้อหาที่ซ่อนอยู่คือ 5 platform ที่สามารถแลกเปลี่ยน stable coin ได้ด้วย rate ที่ดีมาก รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมราคาถูกมากอีกด้วย ใช้ reach อ่าน แล้วได้แลกครั้งเดียวก็คุ้มค่าธรรมเนียมที่ประหยัดไปได้แล้ว อีกทั้งยังอาจจะเข้าไปฟาร์ม stable coin ได้อีกด้วยถ้าต้องการ

--------------------------------------------------------------

เนื้อหาพิเศษ ต้องแลกด้วย Reach เท่านั้น

เนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อหาพิเศษ จะต้องใช้ reach ในการเข้าอ่านเนื้อหาจุดนี้ เมื่อแลกด้วย reach แล้วจะสามารถอ่านเนื้อหาที่ซ่อนอยู่เพิ่มเติมได้ หากมี reach แล้วกรุณา login ก่อน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง Reach

ป.ล. platform เหล่านี้ดูจะ งงๆ หน่อยนะครับ UI และเมนู ทำออกมาให้เข้าใจได้ยากมากเลย ลอกๆกันมา แต่ไม่ปรับปรุงหน้าตาเท่าไร แต่ถ้าแค่ swap ก็หน้าแรกจบเลย ง่ายๆ