Update port ประจำสัปดาห์ 1-31 กรกฏาคม 2565

อัพเดทอีกครั้งที่ต่อจากครั้งก่อน Update port 1-30 มิถุนายน 2565 โดยหากใครต้องการดูบัญชีที่ผมจดมาจนถึงวันนี้ สามารถตามรายละเอียดได้จาก จดบัญชีแบบใหม่ ง่ายขึ้น และดูภาพรวมได้ทันที 

เกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

เนื้อหาที่ซ่อนอยู่ คือ update port และ การวิเคราะห์ตลาดในภาพรวม

--------------------------------------------------------------

เนื้อหาพิเศษ ต้องแลกด้วย Reach เท่านั้น

เนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อหาพิเศษ จะต้องใช้ reach ในการเข้าอ่านเนื้อหาจุดนี้ เมื่อแลกด้วย reach แล้วจะสามารถอ่านเนื้อหาที่ซ่อนอยู่เพิ่มเติมได้ หากมี reach แล้วกรุณา login ก่อน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง Reach

อย่างไรก็ดีเดี๋ยวเดือนหน้าจะมาอัพเดทให้อีกครั้งว่าผมจะปรับแผนในการลงทุนไปลงทุนในส่วนไหนอย่างไรบ้าง จะมีการแบ่ง port การลงทุนไปในส่วนไหน ยังไง ติดตามกันต่อไป

อีกอย่างหนึ่งการใช้หนี้คืนในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมมากเพราะว่าค่าเงินบาทกำลังอ่อนตัวมากทีเดียว เพราะตอนที่กู้มาตอนนั้น 1 ดอลลาร์ประมาณ 31 บาท แต่ตอนนี้ 36.3 บาทเข้าไปแล้ว กำไรจากส่วนนี้ทบเข้ามาอีก

สรุป Port 

Port จากทุน 500,000บาท ที่กู้มา ตอนนี้ ได้กำไรสะสม 429,252.87 บาท โดยกำไรนี้ก็หักส่วนที่จ่ายเงินกู้ออกไปแล้ว

วิเคราะห์ภาพรวมตลาด

--------------------------------------------------------------

เนื้อหาพิเศษ ต้องแลกด้วย Reach เท่านั้น

เนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อหาพิเศษ จะต้องใช้ reach ในการเข้าอ่านเนื้อหาจุดนี้ เมื่อแลกด้วย reach แล้วจะสามารถอ่านเนื้อหาที่ซ่อนอยู่เพิ่มเติมได้ หากมี reach แล้วกรุณา login ก่อน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง Reach

One thought on “Update port ประจำสัปดาห์ 1-31 กรกฏาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *